گزارش پروژه نصب چراغ های  سولری به تعداد 100 پایه در شهرشبرغان ولایت جوزجان


2 years ago

گزارش پروژه نصب چراغ های  سولری به تعداد 100 پایه در شهرشبرغان ولایت جوزجان

 

اسم پروژه نصب چراغ های سولری به تعداد 100 پایه  در شهر شبرغان ولایت جوزجان که

کار این پروژه بتاریخ 1395/03/24 آغاز و بتاریخ 1395/11/23 تکمیل و به

بهره برداری سپرده شد

 هزینه مجموعی این پروژه مبلغ 98,721.3‌ دالر امریکایی می شود از طرف کشور هندوستان واز کمک های برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

 مستفید شوندگان مستقیم این پروژه بتعداد 3450 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم بتعداد

178356 تن می باشد

قسمیکه همه آگاهی دارند ولایت جوزجان یک ولایت صحرایی و بدون آب و برق

مناسب می باشد و برق مورد ضرورت خویش را از کشور ترکمنستان وارد می نماید

بناً چراغ های سولری یکی از بهترین بدیل برای جلوگیری از پرداخت هزینه

های گزاف جهت روشن نمودن شهر از طرف شب میباشد. مردم منطقه از تطبیق شدن

این پروژه اظهار خرسندی نموده و اظهار می نمایند که نصب این چراغ ها

مشکلات فراه راه شان را تا حدی زیادی حل نموده است.

قابل ذکر است که تطبیق کننده این پروژه اداره مستقل ارگانهای محلی میباشد.