جزیات پروژه ها لیست همه پروژه ها

کد پروژه اسم پروژه ولایت ولسوالی اداره تطبیق کننده قیمت مجموعی پروژه تاریخ اغاز پروژه فیصدی پیشرفت کار