سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان
سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان

بتاریخ  17 سنبله سال 1399 خورشیدی معین اداری ومالی ، رئیس انکشاف منطقوی، رئیس واحد هماهنگی   HICDP  ...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی
جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته رهبری (Steering Committee) پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی HICDPروز یک شنیه مورخ 2 سنبله 1399 در تال...


اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا
اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا.   این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز و ب...


امضاء تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی
امضاء تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی

امروز تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی با حضور داشت وکلای ولا...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی
جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

امروز یک شنبه مورخ 29 سرطان 1399 جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) در تالار...


اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار
اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار.   این پروژه به تاریخ 20/09/ 1397آغاز و به&...


اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی
اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی. این پروژه به تاریخ 14/01/ 1398آغاز و ب...


اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه
اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه

نام پروژه: اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه.   این پروژه به تاریخ 13/06/ 1397آغاز و به‌ تاریخ 09/01/1399&...


154253624476.jpg
گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان
1555153877شماره 107.jpg
گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه پاد خواب روغنی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر
1574580378کندهار.jpg
سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار
1581501272IMG_2227.JPG
اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز