جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد


10 months ago

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

این جلسه بتاریخ 14 قوس سال 1398 خورشیدی  با حضور نمایندگان با صلاحیت وزارت های اقتصاد کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره کرکت بورد و نماینده انکشافی سفارت هند در وزارت اقتصاد برگزارشد.

هدف این جلسه، مرور وبررسی پروژه های چالش دار وهمچنان حل مشکل 3پروژه چالش دار در اداره های نام برده شده عنوان شده بود.

دراین جلسه  موضوع چالش پروژه آموزش های فنی وحرفه ای افغان هند درشهر کابل، پروژه سولر لایتنگ در ناحیه های اول ودوم ولایت سرپل و پروژه میدان ورزشی کرکت ولایت بلخ  مورد بحث قرار گرفت.

سرانجام پس از بحث وگفتگو، راه  حل ها به هدف کاهش چالش پروژه ها، مسوولان محترم وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره کرکت بورد تاکید کردند که موضوع را بصورت جدی پیگیری کرده  و در آینده نزدیک حل می نمایند.

این در حالیست که وزارت محترم اقتصاد جلسه کمیته رهبری را به هدف بررسی چالش ها وتطبیق به موقوع پروژه ها با ادارات محترم تطبیق کننده بگونه ماهانه   برگزار می کند.