جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


1 year ago

جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

 

 

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 15 برج اسد سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزرات اقتصاد واقع ساختمان شهرنو چهار راهی انصاری، جوار بانک اسلامی افغانستان برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه، احیا وانکشاف دهات، معارف، کارامور اجتماعی، تحصیلات عالی، صحت عامه، زراعت، فواید عامه، انرژی وآب، شهرسازی،امور مهاجرین، سرحدات وقبایل، امور زنان، اطلاعات وفرهنگ، عدلیه، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی، ریاست تربیت بدنی، اداره کریکت بورد ونماینده سفارت هند حضور داشتند.

 

آجندای این نشت مهم بحث روی موارد ذیل عنوان شده است!

1-مرور بر  فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری (Steering Committee)

2-تایید ویارد اضافه کاری های  پیشنهادی.

3-گزارش ازپیشرفت طی مراحل تدارکات پروژه ها.

4-تطبیق مواد تفاهمنامه سه جانبه.

نمایندگان سکتور های تطبیق کننده پیرامون آجندا  بحث های تخنیکی  کرده و تجارب شان را درقسمت بهبود برنامه در جریان جلسه شریک ساختند.

سپس پروژه های چالش دار مانند پروژه دشتک ولایت پنجشیر، پروژه افغان هند، سیستم مرکز گرمی شفاخانه اندراگاندی  وشماری از پروژه های ولایت بدخشان، همچنان بررسی مشکلات اضافه کاری پروژه جغل اندازی ولایت بغلان  وپارک تفریحی ولایت لغمان مورد بحث های تخنیکی وتخصصی همه جانبه قرار گرفت.

سرانجام کمیته محترم رهبری پروژه های HICDP بعد از غور ودقت فیصله بعمل آورد تا پروپوزل های ارسالی وزارت محترم معارف ، وزارت تحصیلات عالی و موسسه غیر دولتی را که حاوی مبلغ (1465966.6) دالر امریکایی قیمت تخمینی (5) پروژه ولایت های  بدخشان ، ننگرهار و ارزگان را غرض طی مراحل و منظوری به سفارت هندوستان ارسال شود.