سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار


1 year ago

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار

 

بتاریخ 26 عقرب سال 1398 خورشیدی، رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد همرای با انجنینر هماهنگ کننده زون جنوب در یک سفر رسمی عازم ولایت کندهار شدند.

هدف این سفر آغاز دوباره کار فزیکی پروژه شفاخانه 30 بستر ولسوالی ژیری ولایت کندهار، نظارت از پروژه اعمار ساختمان مهمانخانه اداره کرکت بورد و تاکید روی تطبیق سریع و با کیفیت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی عنوان شده بود.

در جلسه محترم حیات الله حیات والی ولایت کندهار در مورد چالش های اقتصادی و نیاز های این ولایت صحبت کرده خاطر نشان ساختند که در هماهنگی نزدیک با ادارات ولایتی به زودی کار فزیکی پروژه شفاخانه 30 بستر ولسوالی ژیری ولایت کندهار آغاز خواهد شد. والی کندهار بر انکشاف متوازن در سطح مرکز و ولسوالی های  ولایت کندهار و پیشنهاد چندین پروژه جدید در برنامه HICDP تاکید کرد.

سپس محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزرات اقتصاد،اهداف سفر و بحث در مورد چالش ها و پیشنهادات مقام ولایت کندهار صحبت نمودند.رییس انکشاف منطقوی وعده سپردند که در کمک های آینده جمهوری هند، انکشاف متوازن بیشتر ازپیش عملی خواهد شد و به ولایت کندهار نیز سهم قابل توجهی در نظر گرفته خواهد شد.