سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار


2 years ago

سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار

 

محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد در ترکیب یک هیات از تاریخ 31 ثور الی 2 جوزا 1398 به ولایت های مشرقی سفری نظارتی بعمل آوردند. در ترکیب هیات  محترم حامد همدرد رئیس منابع بشری وزارت اقتصاد، محترم لطیف بشردوست رئیس واحد هماهنگی مدیریت پروژه های  HICDP و محترم انجنیر ذکریا ظریف نماینده محترم آمریت تدارکات نیز ایشان را همراهی می کردند. طی این سفر با والیان و مقام های عالیرتبه ولایت های لغمان، کنرها و ننگرهار دیدار و گفتگو صورت گرفت و در ضمن از کارکرد های ریاست های اقتصاد ولایات متذکره و پروژه های HICDP در این ولایات نیز دیدار نظارتی بعمل آمد.

 ولایت لغمان:

برنامه HICDP بگونه مجموعی دراین ولایت 12 پروژه به ارزش مجموعی 3.1 میلیون دالر امریکایی دارد که از جمله 7 پروژه تکمیل شده و 4 پروژه درمراحل مختلف تطبیق قرار داشته و 1 پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان متوقف است.  در جریان سفر از پروژه های اعمار پارک تفریحی غازی بابا، تعمیر تدریسی دانشگاه  لغمان و اعمار جمنازیوم ورزشی بازدید بعمل آمد و پیشرفت پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد پیشرفت کار و بهبود کیفیت با مسوولان  سکتور های  مربوطه و شرکت های قراردادی دیدار و گفتگو صورت گرفت.

اعمار پارک تفریحی غازی بابا: کار پروژه بطی پیش میرود در حالیکه میعاد قرارداد ختم شده و شرکت انجنیر مسلکی جهت پیشبرد کار استخدام ننموده است. موضوع انجام بموقع کار پروژه در سه ماه آینده از شرکت تعهد گرفته شد و موضوع تمدید قرارداد شرکت از طریق مرکز تعقیب می شود.

اعمار تعمیر تدریسی دانشگاه لغمان: کار تعمیر تدریسی بدون کدام مشکل تخنیکی به پیش میرود شرکت قسط 25% را نیز درخواست نموده است که به دلایل مختلف بطی پیش میرود. انجنیر مؤظف تشریح کرد که در مرحله آغازین به نسبت کار زیاد در بنیاد تعمیر کار پروژه بطی به نظر میرسد ولی وعده سپرد که در مورد تسریع روند تطبیق اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت.

اعمار جمنازیوم ورزشی: پروژه از یک سال بدینسو متوقف بوده و وجوه اضافی مربوط به سقف جمنازیوم اخیراً از جانب سفارت هند منظور شده است و کار تدارکات آن باید هرچی عاجل آغاز گردد. مسوول کمیته ملی المپیک در ولایت لغمان ضمن اظهار خرسند از وعده هر نوع همکاری در تطبیق بموقع و با کیفیت پروژه نمود.

ولایت کنر:

برنامه HICDP در این ولایت 12 پروژه به ارزش مجموعی 2.5 میلیون دالر دارد که از آنجمله 6 پروژه تکمیل شده  و 6 پروژه تحت کار می باشد. همچنان سه پروژه که از مرحله اول و دوم باقی مانده بود نیز دوباره قرارداد  تکمیل شده است. در جریان سفر پروژه های مکتب 8 صنفی ملا عالم و مکتب 8 صنفی کاربوری به قیمت مجموعی 489894 دالر امریکایی طی محفل رسمی از جانب مقام محترم ولایت، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد و مردم محل افتتاح شد

ولایت ننگرهار:

برنامه HICDP در این ولایت 12 پروژه به ارزش مجموعی 2.1 میلیون دالر امریکایی دارد که از آن جمله 7 پروژه تکمیل شده و4 پروژه تحت کار بوده و یک پروژه در مراحل اخیر تدارکات قرار دارد. طی سفر مشکلات پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت و در مورد دو پروژه کا مشکلات عمده داشتند بحث گفتگو صورت گرفت. 1. پروژه تعمیر مارکیت زنانه داخل محوطه باغ زنانه که کار آن تکمیل شده است اما از لحاظ نقشه قابل بهره برداری نبوده موضوع با سکتور مربوطه تعقیب شده و ریاست های شهرسازی و امور زنان تحت نظر ریاست اقتصاد ولایت موضوع را به صورت جدی پی گیری می نمایند. 2. مکتب رنا و پرچاو در ولسوالی لعلپور علی الرغم مشکل امنیتی از طرف انجنیر مؤظف برنامه و ریاست شهرسازی تحت نظارت دقیق قرار گرفته و کار آن خوب پیش می رود تنها مشکل اجتماعی موجود است که توسط ریاست معارف این ولایت و شرکت مربوطه تعقیب خواهد شد.