جلسه پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


7 months ago

جلسه پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته رهبری (Steering Committee) پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی HICDPامروز سه شنبه مورخ 2 جدی 1399  تحت رهبری جلالتمآب وزیر اقتصاد با اشتراک معاون سفیر جمهوری هند در افغانستان، نمایندگان ادارات تطبیق کننده، رؤسا، آمرین و کارمندان ریاست انکشاف منظقوی و واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP)  در تالار کنفرانس های وزارت اقتصاد دایرگردید.

جلسه نخست با تلاوت آیات چند از قرآن کریم آغاز گردیده و سپس دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد از حضور معاون سفیر هند، نمایندگان ادارات تطبیق کننده و کارمندان وزارت در جلسه ابراز سپاس نموده و از کمک های متداوم جمهوری هند در عرصه های مختلف مخصوصاً برای تطبیق پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در افغانستان قدردانی نمود.

وزیر اقتصاد هم چنان تاکید نمودند که وزارت اقتصاد با ایجاد ظرفیت های موجود در وزارت اقتصاد و ادارت تطبیق کننده پروژه های HICDP را با درنظرداشت معیارات بین المللی و رعایت اصل شفافیت و موثریت تطبیق نموده و نتایج تطبیق پروژه ها را تا اکنون مثبت ارزیابی نمودند.

وزیر اقتصاد همچنان ابراز داشتند که پرداخت اقساط پروژه ها از جانب سفارت بطی بوده و لازم است تا سفارت هند در مورد توجه جدی نموده و ابراز امیدواری نمودند تا تفاهمنامه مرحله چهارم به زودترین فرصت ممکن به امضاء برسد. ایشان تاکید داشتند که وزارت اقتصاد به اساس تفاهمنامه دوجانبه به نمایندگی از دولت افغانستان هماهنگی و مدیریت پروژه هارا تحت یک زمان مشخص با حمایت ادارات تطبیق کننده تطبیق می نماید و سفارت هند نیز اجراات شانرا در یک زمانبندی پاسخگو تنظیم نمایند.

به تعقیب آن سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، مبنای حقوقی برنامه، صلاحیت و مسئولیت های وزارت اقتصاد و ادارات تطبیق کننده را به تشریح گرفته، خاطر نشان نمودند که وزارت اقتصاد از کمک 120 ملیون دالری دولت جمهوری هند الی اکنون 592 پروژه انکشافی به ارزش مجموعی 114.5 ملیون دالر امریکایی را در 34 ولایت کشور تطبیق می نماید که از آن جمله 464 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

متعاقباً  علی احمد سعادت رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد فیصله های جلسه قبلی را مورد بررسی قرارداده و لست 25 پروژه پیشنهادی جدید را با اعضای جلسه شریک ساختند تا توجیهات لازم شانرا با سایر اعضای جلسه شریک بسازند.

در اخیر پروژه های پیشنهای در پرنسیب از سوی اعضای جلسه مورد تائید قرارگرفته و تاکید گردید تا اسناد تخنیکی پروژه ها بعد از بررسی تخنیکی و ارایه توجیهات لازم با جانب سفارت هند جهت منظوری ارسال گردد.

جلسه با جمع بندی فیصله ها توسط جلالتمآب وزیر اقتصاد خاتمه یافت.