اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ


4 months ago

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

 

نام پروژه اعمار مکتب 8صنفی یخدان درقریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 20/03/1398 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه  7484334.65افغانی شده که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 550 نفر اند ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه 900 نفر هستند.

اعمار مکتب 8 صنفی یخدان در راستای بلند بردن سطح سواد وعلم دانش باشندگان این منطقه  تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ  را  تحت پوشش قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم به ویژه بانوان داشته است.

 باشندگان قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ  از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نماید.

قابل ذکراست اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.