سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان


2 months ago

سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان

بتاریخ  17 سنبله سال 1399 خورشیدی معین اداری ومالی ، رئیس انکشاف منطقوی، رئیس واحد هماهنگی   HICDP  رئیس نظارت وارزیابی و مسئول زون مرکز پروژه های (HICDP) وزارت اقتصاد در یک سفر رسمی عازم ولایت بامیان گردیدند. هدف این سفر ملاقات با مقام ولایت  و ریاست اقتصاد ولایت بامیان در مورد پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) و تأکید روی تطبیق سریع و با کیفیت پروژه ها در سطح ولایت، نظارت از دو پروژه تحت کار و افتتاح  پروژه های تکمیلی در این ولایت عنوان گردیده بود.

محترم سید انور اعلی رحمتی والی ولایت بامیان در ملاقات با هیئت وزارت اقتصاد از تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان ستایش نموده و تاکید کردند که تطبیق پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در ولایت بامیان تاثیرات مثبت در زندگی مردم بودجود آورده است.

سپس محترم حامد همدرد معین اداری و مالی وزارت اقتصاد در رابطه به کمک های 120 ملیون دالری کشور دوست هندوستان و تاثیرات مثبت تطبیق پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در 34 ولایت کشور صحبت نموده و از تلاش های مقام ولایت بامیان ، ریاست اقتصاد و ریاست های ادارت تطبیق کننده در این ولایت ابراز سپاس و قدردانی نمودند.

همچنان حامد همدرد معین اداری و مالی وزارت اقتصاد با هیئت همراه شان با اشتراک در جلسه کمیته انکشاف ولایتی بیان داشتند که وزارت اقتصاد تعهد خاص در قسمت رشد و انکشاف ولایت بامیان داشته و تلاش می‌ورزد تا در راستای رشد رفاه عامه، مبارزه با فقر، ایجاد شغل و انکشاف متوازن کارهای عملی را روی دست گیرد.

آقای همدرد، بیان داشتند که جلسات کمیته انکشافی ولایتی نقش کلیدی در بخش پیگیری تطبیق بموقع پروژه ها داشته و باید این کمیته در راستای کاهش فقر، رفاه عامه، کاهش بیکاری، انشکاف متوازن، تصمیم گیری جهت حل مشکلات مردم در سطح محلات، استقامت دهی و هماهنگی فعالیت موسسات و انسجام فعالیت‌های موسسات بین المللی، اقدامات لازم و عملی را روی دست گیرد.

 در این سفر از دو پروژه شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آبرسانی بند امیر و تعمیر لیلیه پوهنتون بامیان نظارت صورت گرفته و هدایات لازم جهت بهبود پروژه ها به شرکت های قراردادی ارایه گردید.

 دو پروژه ولسوالی ورس شامل دیوار استنادی محافظت از دریا قریه دهن بستوک و پروژه اعمار پل موتر قریه بغندک علوم بطول 18 متر و عرض 6 متر با حضور معاون اقتصادی و اجتماعی مقام ولایت بامیان، رؤسای شورای ولایتی، مردم محل و هیئت وزارت اقتصاد افتتاح و بهره برداری سپرده شد.

وزارت اقتصاد در ولایت بامیان از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان 17 پروژه در بخش های معارف، صحت عامه، تحصیلات عالی، زراعت، انرژی،فواید عامه وانکشاف دهات دارد  که از این میان 14 پروژه به بهره برداری سپرده شده است و3 پروژه دیگر تحت کار می باشد

 هزینه ی مجموعی پروژه های ولایت بامیان 3،706،972.3 میلیون دالر امریکایی است که از طرف کشور دوست هندوستان پرداخت می گردد.