اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان


1 year ago

اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اسم پروژه : اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

 این پروژه به تاریخ 05/05/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 05-05-1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 هرینه مجموعی این پروژه 230618 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت ترانسپورت میباشد. مستفید شوندگان مستقیم 8000 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 2000 تن می‌باشد.

با تطبیق این پروژه بخش عظیمی از مشکلات مردم حل گردیده است.