سفرجلالتمآب استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت دایکندی


1 year ago

سفرجلالتمآب استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت دایکندی

 

بتاریخ 25 عقرب سال 1398 خورشیدی جلالتمآب سرور دانش  معاون دوم ریاست جمهوری همراه با  محترم دوکتور مصطفی مستور وزیراقتصاد، برخی از اعضای کابینه، سفیرمحترم کشور دوست هندوستان  وشماری از نمایندگان مردم  ولایت دایکندی در مجلس نمایندگان نیز حضور  داشتند.

 درین سفر  هشت پروژه توسعه ای در ولایت دایکندی گشایش یافت که  چهار پروژه آن از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. ( پل موتر رو در ولسوالی کجران، ساختمان  تدریسی موسسه تحصیلات عالی شهر نیلی، و اعمار ساختمان  دو باب مرکز صحی اساسی در ولسوالی های کجران و اشترلی ) به بهره برداری سپرده شد.

از سوی هم مجموع پروژه هاي انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی كشور هندوستان در ولايت دايكندي به 20 پروژه مي رسد كه شامل اعمار 11باب مكتب، 5 باب مرکز صحی اساسی ، يك باب خوابگاه  دختران، اعمار ساختمان موسسه تحصيلات عالي ، اعمار ماركيت صنايع دستي محلي و يك وایه  پل موتر رو مي باشد كه این پروژه در مراحل مختلف تطبيق قرار دارند.

این درحالی است که کشور هندوستان زیر عنوان" پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی" بتعداد 587 پروژه را در 34 ولايت کشور  با هزينه 120 ميليون دالر امريكايى از طريق وزارت اقتصاد به پيش مي برد.