جلسه مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت های اقتصاد وتحصیلات عالی


1 year ago

جلسه مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت های اقتصاد وتحصیلات عالی

 

این جلسه  در وزارت اقتصاد برگزارشده بود معین مالی واداری وزارت اقتصاد ومعین مالی واداری وزارت تحصیلاعالی حضور داشتند.

هدف این جلسه، مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در وزارت تحصیلات عالی  وهمچنان حل مشکلات 9 پروژه چالش دار وزارت تحصیلات عالی عنوان شده بود.

دراین جلسه  موضوع تدارکات تهیه 9 قلم تجهیزات برای دانشگاه  طبی کابل و پروژه های تحت کار مانند اعمار دیوار احاطه دانشگاه  هلمند، اعمار دیوار احاطه دانشگاه تخار، اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی غور، اعمار ساختمان تدریسی دانشکده  زبان و ادبیات دانشگاه لغمان، اعمار ساختمان خوابگاه بانوان دانشکده  طبی دانشگاه ننگرهار و اعمار ساختمان خوابگاه 200 نفری دانشگاه بغلان مورد بحث قرار گرفت.

سرانجام پس از بحث وگفتگو  راه  حل ها به هدف کاهش چالش های پروژه ها، مسوولان  وزارت محترم تحصیلات عالی تاکید کردند که موضوع را بصورت جدی پیگیری کرده  و در آینده نزدیک حل می نمایند.