سفرجلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور به ولایت بامیان


2 years ago

سفرجلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور به ولایت بامیان

جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور روز گذشته همراه با سفیر هند  به هدف گشایش دو باب مکتب به ولایت بامیان سفر کرده است. دراین سفر پروژه ساختمان دو باب مکتب در ولسوالی پنجاب این ولایت گشایش یافت

هزینه این پروژه ها از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

وزارت اقتصاد کشور در ولایت بامیان از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان 18 پروژه در بخش های معارف، صحت عامه، تحصیلات عالی، زراعت، انرژی وانکشاف دهات دارد. که از این میان 8 پروژه به بهره برداری سپرده شده است و10 پروژه دیگر تحت کار می باشد

همچنان هزینه ی مجموعی پروژه های ولایت بامیان 2،581،898.68 میلیون دالر امریکایی است که از طرف کشور دوست هندوستان پرداخت می شود

مقام های محلی ولایت بامیان از اعمار وتطبیق برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان ستایش می کنند به باور آنان اعمار و تطبیق این پروژه ها در بخش های معارف، صحت عامه، تحصیلات عالی، زراعت، انرژی وانکشاف دهات ولایت بامیان تاثیرات مثبت در زندگی مردم بودجود آورده است

قابل یاد آوری است که وزارت اقتصاد از کمک های 100 میلیون دالری کشورهندوستان 431 پروژه در 34 ولایت دارد که شماری از این پروژه به بهره برداری سپرده شده است وشماری دیگری این پروژه در حالت تطبیق می باشد

این درحالیست که جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور پیش از این نیز به هدف افتتاح پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی به ولایت های نورستان و سمنگان سفرکرده بود