سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کاپیسا


1 year ago

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کاپیسا

 

بتاریخ 13 عقرب سال 1398 خورشیدی معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس انکشاف منطقوی در یک سفر رسمی عازم ولایت کاپیسا شدند  که سفر ایشان  مورد استقبال مقام  های محلی و متنفذین ولایت کاپیسا قرار گرفت.

هدف این سفر گشایش پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، اشتراک درجسله pdc  ولایت کاپیسا، تاکید روی تطبیق سریع و با کیفیت پروژه ها در سطح  این ولایت و بازدید از پروژه های تحت کار در ولایت کاپیسا عنوان شده بود.

در جلسه کمیته انکشافی که به همین مناسبت برگزار شده  بود محترم  عبداللطیف مراد والی کاپیسا، محترم عبدالعزیز تواب معاون والی، رییسان  ادارات محلی،ولسوالان،جامعه مدنی و رسانه ها در بحث پیرامون وضیعت انکشافی ولایت کاپیسا حضور داشتند که چگونگی تطبیق و پیشرفت فعالیت های انکشافی و مصرف بودجه انکشافی به هیات اعزامی وزارت معلومات همه جانبه  ارایه نمودند.

سپس معین مسلکی وزارت اقتصاد پیرامون ماهیت اهداف انکشاف پایدار، طرح افغانستان مولد، سیتم نظارت و گزارش دهی CMRS، PMRS ودر مودر پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی به حاضرین جلسه معلومات داده وپیشنهادات سازنده شان را جهت بهبود وضعیت انکشافی ولایت کاپیسا با رهبری ولایت شریک نمودند.

 از سوی هم  دراین سفر  کلینیک پفدم  ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا، حفریک حلقه چاه عمیق 100متر و نصب ذخیره آب وهموار کاری میدان ورزشی استدیوم نثار احمد بهاوی در مر کز این ولایت افتتاح  وبه بهره برداری سپرده شد.