صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار یک مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر که از تاریخ 1395-08-01 آغاز وبتاریخ 01-08-1396 خ...


گزارش از اعمار لیسه اعظمت در ولسوالی شاجوی ولایت زابل

گزارش از اعمار لیسه اعظمت در ولسوالی شاجوی ولایت زابل

  نام پروژه اعمار تعمیر مکتب لیسه نوبهار تعدیل شده به اعمار لیسه اعظمت که در قریه اعظمت ولسوالی شاه جوی ولایت زابل...


گزارش از اعمار انستیتوت اداره وحساب داری درولسوالی عنابه ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار انستیتوت اداره وحساب داری درولسوالی عنابه ولایت پنجشیر

  نام پروژه اعمار انستیتوت اداره وحسابداری 8 صنفی آهن کانکریتی وآهن پوش با 5 غرفه مبرز درولسوالی عنابه ولایت پنجشی...


گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع درولسوالی دره ولایت پنجشیر که از سال 1395 آغاز ودر سال 1396 خورشیدی تکمیل وبه بهر...


کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید

کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید

  هدف از برگزاری این نشست معرفی وآشنا سازی انجینیران تازه استخدام شده دربست کارشناس نظارت وارزیابی  پروژه های...


کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد

کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد

  روزشنبه تاریخ 20 دلو سال روان به هدف آشنایی انجینران تازه استخدام شده درپیوند به  پروژه های انکشافی باتاثیر...


گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار تعمیر لابراتوار معه تجهیزات آن...


گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار شبکه آب رسانی در  قریه ارغیج ولسو...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری روزدو شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 8 دلو سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزرات اقتصاد بر...


گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند نام پروژه مرکز آموزشی فنی وحرفه ی افغان وهند است  که پ...


وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6 دلو سال روان آزمون 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی...


گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر اسم پروژه : اعماریک باب مرکز صحی اساسی (BHC) درولس...