صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

اعمار ساختمان خوابگاه  و سالون طعام خوری پرورشگاه با گنجایش دوصد  نفر در ولایت سرپل

اعمار ساختمان خوابگاه  و سالون طعام خوری پرورشگاه با گنجایش دوصد  نفر در ولایت سرپل

  نام پروژه اعمار تعمیر لیلیه و طعام خوری پرورشگاه ولایت سرپل است که به تاریخ 21-4-1396کار آن  آغاز و به تاری...


جلسه مرور وبررسی وضعیت عمومی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی

جلسه مرور وبررسی وضعیت عمومی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی

ریاست انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد و واحد هماهنگی مدیریت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روز سه شنبه تاریخ 9 می...


اعمار ساختمان لیسه نسوان ده صنفی یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور

اعمار ساختمان لیسه نسوان ده صنفی یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور

  نام پروژه اعمار ساختمان لیسه نسوان 10 صنفی در قریه یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور کار آن به تاریخ 8-10-1395 آغ...


اعمار ساختمان کلینیک پفدم  در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا

اعمار ساختمان کلینیک پفدم  در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا

  نام پروژه اعمار ساختمان کلینیک BHC پفدم در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا  کار آن به تاریخ 03-07-1397 شروع شد...


اعمار دیوار محافظوی به هدف  محافظت از سیلاب در ولسوالی شیبرولایت بامیان

اعمار دیوار محافظوی به هدف  محافظت از سیلاب در ولسوالی شیبرولایت بامیان

  نام پروژه اعمار دیوار محافظوی برای محافظت از سیلاب بطول 250 متر دیوار استنادی برای محافظت از سیلاب در منطقه &nbs...


احداث 20.4 کیلومتر سرک غوگردان الی شینه رباط ولسوالی ورس ولایت بامیان

احداث 20.4 کیلومتر سرک غوگردان الی شینه رباط ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پروژه احداث 20.4  کیلومترسرک  باساختمان های مربوطه آن ازشینه رباط الی کوتل غوگردان،  این سرک...


سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به ولایت پروان

سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به ولایت پروان

  بتاریخ 5سنبله  سال 1398 خورشیدی وزیر اقتصاد در یک سفر رسمی عازم ولایت پروان شدند. این سفر با استقبال گرم اد...


نخستین جلسه تخنیکی محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده

نخستین جلسه تخنیکی محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده

محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد نخستین جلسه تخنیکی را، روز چهار شنبه تاریخ 30 ماه اسد سال 1398 خور...


جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

    جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 15 برج...


اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان

اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی ورزنگ همراه با صنف  کمپیوتر کتابخانه درقریه ورزنگ ولسوالی ورس ولایت بامیان است...


سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد

سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد

  سنگ تهداب مکتب 24 صنفی  در ناحیه 3 ولایت ننگرهار  به تاریخ 7/05/1398 توسط والی صاحب ننگر،رییس اقتصاد و...


جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان

جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان

نام پروژه جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان که این پروژه به تاریخ1397/3/2 خورشیدی آغاز و...