صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی  در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

  نام پروژه:  حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های مختلف  ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب  که کار آ...


اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه:  حفار ی 49 حلقه چاه آب آشامیدنی برمه یی با پمپ دستی  درقریه های مختلف  ولسوالی دشت قلع...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

  بتاریخ 5 قوس سال 1398 خورشیدی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتما...


اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

  نام پروژه:  اعمار ساختمان لیسه 24 صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 26/02/1396 آغا...


اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان

اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان

  نام پروژه:  اعمار لیسه نسوان کوگنبد ده صنفی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 15/11/1396 آغاز و به&zw...


اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا

اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار 650 متر دیوار محافظویدر ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 1395/09/22 آغاز و...


اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرمرکز اساسی صحی بکخیل BHC))  ولسوالی زرغون شهر ولایت پکتیکا کارآن از تاریخ 1392/...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار

  بتاریخ 26 عقرب سال 1398 خورشیدی، رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد همرای با انجنینر هماهنگ کننده زون جنوب در یک سف...


اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری  درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر

اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر

  نام پروژه:  اعمار تعمیر انستیتوت حساب داری ولسوالی اسد آباد ولایت کنرکه کارآن از تاریخ 1396/01/29 آغاز و به...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی CHC  هارون خیل درولسوالی علی شیر  ولایت خوست که کارآن از تاری...


اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی

اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی که کارآن از تاریخ 1397/01/01 آغاز و ب...


اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس

اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس که کارآن از تاریخ 1397/01/27 آغاز و به...