صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8صنفی یخدان درقریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 2...


جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

روز سه شنبه مورخ 24 ثور سال 1398 خورشیدی جلسه گزارش دهی تیم مرکزی وتیم های سکتوری واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثی...


اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

نام پروژه اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست که از تاریخ 1397/10/26 آغاز و بتاریخ 1398/2/15 خورشیدی تکمیل...


اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه

اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه

نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در قریه سور و شوراب در مرکز ولایت فراه که به تاریخ 1396/09/25 اغاز و به...


اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان

اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان

نام پروژه اعمار کتاب خانه عامه در محوطه ی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان که از 1397-04-16 آغاز وبتاریخ 1397-10-15 خورش...


اعمار مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده محمدعلم در مرکز ولایت نیمروز

اعمار مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده محمدعلم در مرکز ولایت نیمروز

  نام پروژه اعمار  مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده  محمد علم در مرکز شهر زرنج  ولایت نیمروز که از &nbsp...


اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل

اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل

  اسم پروژه: اعمار یک باب مکتب 8 صنفی خانقاه ملکی در قریه خانقاه ملکی  مرکز ولایت سرپل که از تاریخ 1396/...


اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

  نام پروژه اعمارپلچک آهن کانکریتی بالای شاخه دریای آمو  به طول 18 متر درمنطقه القناق ولسوالی درقد ولایت تخار...


اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

  نام پروژه اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در قریه لیچلام ولسو...


اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

  نام پروژهاعمار مکتب ده  صنفی مجهز با کمپیوترلب ،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در...


اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی همراه با صنف  کمپیوتر ولابراتوا در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر...


اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی جامع CHC در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که بتاریخ 13/05/1395 آغاز شده وبت...