صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

جغل اندازی 8.902 کیلومتر سرک، 12 پایه پلچک و 41 متر دیواری استنادی ولسوالی امام صاحب  ولایت کندز

جغل اندازی 8.902 کیلومتر سرک، 12 پایه پلچک و 41 متر دیواری استنادی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز

نام پروژه: جغل اندازی 8.902 کیلومتر سرک، 12 پایه پلچک و 41 متر دیواری استنادی ولسوالی امام صاحب  ولایت کندز  ...


اعمار تعمیر ۲+۱۰ صنفی مکتب نسوان شهرک مامورین مرکز ولایت پکتیکا

اعمار تعمیر ۲+۱۰ صنفی مکتب نسوان شهرک مامورین مرکز ولایت پکتیکا

نام پروژه: اعمار تعمیر ۲+۱۰ صنفی مکتب نسوان شهرک مامورین مرکز ولایت پکتیکا. این پروژه به تاریخ 02/11/1397آغاز و به&zwnj...


اعمار تعمیر کمپلکس کتابخانه عامه ، مرکز انکشاف مهارت ها وساختمان نمایشگاه هنری مرکز ولایت پکتیا

اعمار تعمیر کمپلکس کتابخانه عامه ، مرکز انکشاف مهارت ها وساختمان نمایشگاه هنری مرکز ولایت پکتیا

نام پروژه: اعمار تعمیر کمپلکس کتابخانه عامه ، مرکز انکشاف مهارت ها وساختمان نمایشگاه هنری مرکز ولایت پکتیا.   این...


اعمار تعمیر10+2 صنفی مکتب سلطان محمود غزنوی مربوط ولسوالی قره باغ ولایت غزنی

اعمار تعمیر10+2 صنفی مکتب سلطان محمود غزنوی مربوط ولسوالی قره باغ ولایت غزنی

نام پروژه: اعمار تعمیر10+2 صنفی مکتب سلطان محمود غزنوی مربوط ولسوالی قره باغ ولایت غزنی. این پروژه به تاریخ 15/01/1398آ...


افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور

افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور

اسم پروژه : افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور  این...


اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل

اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل

اسم پروژه : اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل.  این پروژه به تاریخ 26/02/1396 خورشیدی آ...


اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اسم پروژه : اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار  این پروژه به تاریخ 17/05/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 1...


اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اسم پروژه : اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان  این پروژه به تاریخ 05/05/1397 خو...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 28/09/13...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز گرد...


احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان

احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان

اسم پروژه : احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان  این پروژه به...