صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان   نام پروژه  اعمار گرین هاوس در مرکز ولایت ا...


گزارش از اعمار  پل موتر رو دهن تگاب برگ ولسولی پنجاب ولایت بامیان

گزارش از اعمار پل موتر رو دهن تگاب برگ ولسولی پنجاب ولایت بامیان

گزارش از اعمار  پل موتر رو دهن تگاب برگ ولسولی پنجاب ولایت بامیان!   نام پروژه اعمار پل موتر رو دهن تگاب برگ...


دیدار محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان  با مسوولان وکارمندان برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

دیدار محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان با مسوولان وکارمندان برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور، همراه با محترم احمد جواد عثمانی معین مالی واداری  این وزارت دریک  ج...


گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان

گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان

گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان اسم پروژه  اعمار مرکز صحی اساسی  در   قریه عمرز...


گزارش از اعمار  پل موتر رو دهن غرغری ولسولی پنجاب ولایت بامیان

گزارش از اعمار پل موتر رو دهن غرغری ولسولی پنجاب ولایت بامیان

گزارش از اعمار  پل موتر رو دهن غرغری ولسولی پنجاب ولایت بامیان   نام پروژه اعمار پل موتر رو دهن غرغری بطول 1...


گزارش از پروژه حفاری 21 حلقه چاه نیمه عمیق شهرک مهاجرین درمنطقه عسقلان مرکزولایت کندز

گزارش از پروژه حفاری 21 حلقه چاه نیمه عمیق شهرک مهاجرین درمنطقه عسقلان مرکزولایت کندز

گزارش از پروژه حفاری 21 حلقه چاه نیمه عمیق شهرک مهاجرین درمنطقه عسقلان مرکزولایت کندز نام پروژه : حفاری 21 خلقه چاه ن...


گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) روستای سردشت  زرنج مرکز ولایت نیمروز

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی (BHC) روستای سردشت زرنج مرکز ولایت نیمروز

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) روستای سردشت  زرنج مرکز ولایت نیمروز اسم پروژه : اعمار یک باب ک...


گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

گزارش از اعمار یک وایه  پل اساسی بطول ۱۸متر در روستای فرشقان  ولسوالی سنچارک ولایت سرپل    نام پرو...


گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل

گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل

:گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل   نام پروژه اعمار ساختمان  کلینیک صحی...


گزارش از اعمار پروژه ی لیسه نسوان بی بی فاطمه الزهرا شهر ایبک ولایت سمنگان!

گزارش از اعمار پروژه ی لیسه نسوان بی بی فاطمه الزهرا شهر ایبک ولایت سمنگان!

گزارش از اعمار پروژه ی لیسه نسوان بی بی فاطمه الزهرا شهر ایبک ولایت سمنگان! نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی خشتی بی بی فا...


گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان

گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان

گزارش از پروژه ی روستای فورغمبول ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان!   نام پروژه  دیوار استنادی قریه فورغمبول و...


معرفی رئیس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

معرفی رئیس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

محترم محمدنبی سروش رییس عمومی پالیسی وزارت اقتصاد به نمایندگی از رهبری وزارت  محترم سیدلطیف بشردوست را بگونه ی رسمی...