صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  درولسوالی چهاردره قریه چاری آباد ولایت کندز

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  درولسوالی چهاردره قریه چاری آباد ولایت کندز

  اسم پروژه : اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) ولسوالی چاردره قریه چاری آباد ولایت کندزکه ازتاریخ 12-8-13...


گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی   ولسوالی حضرت امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندز

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی   ولسوالی حضرت امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندز

  اسم پروژه : اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) ولسوالی امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندزکه ازتاریخ 12-8-...


گزارش از حفاری 57 حلقه چاه برمه ای آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندز

گزارش از حفاری 57 حلقه چاه برمه ای آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندز

  اسم پروژه : حفاری 57 حلقه چاه برمه آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندزکه ازتاریخ 18-3-1...


گزارش از حرفه ای قالین بافی مرکزولایت کندزوولسوالی خان آباد

گزارش از حرفه ای قالین بافی مرکزولایت کندزوولسوالی خان آباد

  اسم پروژه : حرفه ای قالین بافی مرکزولایت کندزوولسوالی خان آباد،ازتاریخ 21-4-1394 خورشیدی آغاز وبتاریخ 22-11-1394...


گزارش از اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در روستای یکه چنار شهرشبرغان ولایت جوزجان

گزارش از اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در روستای یکه چنار شهرشبرغان ولایت جوزجان

  اسم پروژه اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در قریه یکه چنار شهر شبرغان ولایت جوزجان که کار این پروژه بتاریخ 11/...


گزارش پروژه نصب چراغ های  سولری به تعداد 100 پایه در شهرشبرغان ولایت جوزجان

گزارش پروژه نصب چراغ های  سولری به تعداد 100 پایه در شهرشبرغان ولایت جوزجان

  اسم پروژه نصب چراغ های سولری به تعداد 100 پایه  در شهر شبرغان ولایت جوزجان که کار این پروژه بتاریخ 1395/03...


گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز

گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز

  اسم پروژه  تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بوئین علیاولسوالی خان آبادولایت کندزازتاری...


گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ

گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار پل  8 متره آهن کانکریتی قریه خالق داد بالای کانال ولسوالی  نهر شاهی ولایت بلخ  که...


گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب نام پروژه اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی...


گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور   نام پروژه: اعمار دو سربند 11 مت...


گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان نام پروژه اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکاولنگ...


گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب نام پروژه اعمار یک باب کلنیک جامع صحی...