صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار تعمیر لابراتوار معه تجهیزات آن...


گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار شبکه آب رسانی در  قریه ارغیج ولسو...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری روزدو شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 8 دلو سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزرات اقتصاد بر...


گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند نام پروژه مرکز آموزشی فنی وحرفه ی افغان وهند است  که پ...


وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6 دلو سال روان آزمون 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی...


گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر اسم پروژه : اعماریک باب مرکز صحی اساسی (BHC) درولس...


امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی

امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی

امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی که این پروژه ها در9 سکتور و11 ولایت تطبیق خواه...


گزارش  از اعمار سربند کانال پاچا جوی قریه گبری مرکز ولایت لغمان

گزارش  از اعمار سربند کانال پاچا جوی قریه گبری مرکز ولایت لغمان

  گزارش  از اعمار سربند کانال پاچا جوی قریه گبری مرکز ولایت لغمان اسم پروژه : سربند کانال پاچا جوی که در مرک...


گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات

گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات

گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات نام پروژه اعمار 260 متر دیوا...


 گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور

 گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور

 گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور نام پروژه: اعمار تعمیر اداری رادیو تلویزیون ملی درمرکز...


جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی براساس حکم شماره (4717) مورخ 24-12- 1387 مقام عالی ریا...


گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک

گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک

گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک نام پروژه : اعمار شفاخانه 30 بیستر مرکزی ولایت میدان وردک که...