پروژه ساختمان (18) صنفه انستیتوت زراعت و مالداری


3 months ago

پروژه ساختمان (18) صنفه انستیتوت زراعت و مالداری

پروژه ساختمان (18) صنفه انستیتوت زراعت و مالداری در ولایت غور در 25/03/2019 شروع شد و در 20/07/2020 تکمیل شد.

هزینه پروژه (401278.8 $) است که توسط دولت جمهوری هند تأمین می شودو پروژه توسط وزارت معارف اجرا شده است.

پروژه مذکور در تاریخ  08. 08. 2021 با حضور افراد ذیل معصومه انوری- معاون اجتماعی ولایت غور، نجیب الله صبا – رئیس اقتصاد ،میر احمد حسینی – رئیس معارف،خیرالدین رامش – رئیس شهرسازی و اراضی.فخرالدین آریاپور - رئیس اطلاعات و فرهنگ،کرام الدین حبیبی - رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی . فضیل احمد امینی امرانستیتوت کشاورزی و دامپزشکی.نوری احمدی -عضو جامعه مدنی افتتاح و به بهره برداری رسید.