اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا


5 months ago

اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی خواجه خیل در مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ تاریخ 23/02/1396  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 36041.79 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 2900 نفر  وغیرمستقیم 4700 نفر می باشند.  اعمار این دیوار استنادی  سبب جلوگیری از تخریب سیلاب ها وبارنده گی ها  زمین های زراعتی  شده است  وهمچنان مردم این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت انرژی و آب   می باشد.