سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر


1 year ago

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

 

بتاریخ 5 قوس سال 1398 خورشیدی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، مشاور روابط عامه، آمر ارتباط ولایات و انجینر هماهنگ کننده زون مرکزدر یک سفر رسمی عازم ولایت پنجشیر شدند.

هدف این سفر گشایش انستیتوت اداره وحساب داری در ولسوالی عنابه، افتتاح کانال آبیاری شیخان در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر و تاکید روی تطبیق سریع و با کیفیت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی عنوان شده بود.

در جلسه محترم انجنیرکمال الدین نظامی  والی ولایت پنجشیر  در مورد وضعیت  اقتصادی وچالش های  این ولایت صحبت نمودند. آقای نظامی تاکید کردند که  پروژه های انکشافی در این ولایت از نیازی های اصلی مردم پنجشیر است که این پروژه ها باید از طریق برنامه  انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی طی مراحل، منظور وتطبیق شود.

درهمین حال محترم دوکتور محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی  وزرات اقتصاد، در مورد اهداف سفر و چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در سراسر کشور بویژه در ولایت پنجشیر صحبت نمودند. سپس محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی برنامه درمورد وضعیت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی وپلان های آینده معلومات همه جانبه ارایه نمودند.

ازسوی هم  معین مسلکی وزارت اقتصاد  وعده سپردند که بعد از امضای تفاهمنامه مرحله چهارم  کمک های آینده جمهوری هند، انکشاف متوازن بیشتر ازپیش در سطح کشور عملی شده و به ولایت پنجشیر نیز سهم قابل توجهی در نظر گرفته خواهد شد.