گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان


3 years ago

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

 

نام پروژه  اعمار گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان است که از تاریخ 1395-11-2 آغاز وبه تاریخ 1396-11-1 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروزه 142049.6 دالر یعنی  یک صدو چهل و دوهزار و چهل ونه عشاریه شش دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی  با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

دراین پروژه  38 باب گرین هاوس نصب  وتوزیع تخم  سبزیجات اصلاح شده و همچنان برگزاری کورس های آموزشی برای مستفیدین مستقیم اش در قریه های  مختلف ترینکوت مرکزولایت ارزگان موقعیت آموزش داده شده است و همچنان مستفدین مستقیم (38 مرد-20 زن) وغیر مستقیم آن (228مرد- 120 زن) می باشند