سفر محترم دوکتور احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد به ولایت سمنگان


1 year ago

سفر محترم دوکتور احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد به ولایت سمنگان

 

بتاریخ  8 عقرب سال 1398 خورشیدی معین اداری ومالی وزارت اقتصاد، آمر تنظیم فعالیت های مناطق کم انکشاف یافته و معاون تخنیکی واحد هماهنگی مدیریت HICDP در یک سفر رسمی عازم ولایت سمنگان شدند  که  مورد استقبال مقام  های محلی و متنفذین ولایت سمنگان قرار گرفتند. هدف این سفر ملاقات با مقام های محلی و ریاست اقتصاد ولایت سمنگان در مورد پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP)تأکید روی تطبیق سریع و با کیفیت پروژه ها در سطح ولایت، نظارت از دو پروژه تحت کار از مرحله سوم برنامه در شهر ایبک وبازدید از ریاست اقتصاد ولایت سمنگان به منظور بهبود وتطبیق به موقع پروژه ها عنوان شده بود.

محترم عبداللطیف ابراهیمی ضمن خوش آمد گویی ازکم انکشاف یافته بودن ولایت سمنگان، عدم تخصیص بودجه مناسب و توجه بیشتر به این ولایت،موجودیت فرصت های سرمایه گذاری خوب در ولایت سمنگان و حمایت از سرمایه گذارها در این ولایت تاکید کرد.

سپس محترم دوکتور احمد جواد عثمانی باستایش از استقبال مقام ها و متنفذین ولایت سمنگان روی معرفی برنامه های وزارت اقتصاد، اهداف سفر و بحث در مورد چالش ها و پیشنهادات مقام ولایت سمنگان صحبت کردند. معین محترم اداری و مالی وزارت اقتصاد ابتدا برنامه های وزارت اقتصاد در مورد کاهش فقر، اهداف انکشاف پایدار، پالیسی افغانستان مولد، حمایت از سکتور خصوصی، طرح هر ولایت یک محصول و انکشاف پروفایل های ولایتی 34 ولایت و همچنان ایجاد سیستم آنلاین نظارت و گزارشدهی از تمام پروژه های انکشافی در سراسر کشور را به معرفی گرفتند. معین  اداری ومالی وزارت اقتصاد وعده سپردند که در کمک های آینده جمهوری هند، انکشاف متوازن بیشتر از قبل عملی خواهد شد و به ولایت سمنگان که از ولایات کم انکشاف یافته می باشد، سهم قابل توجهی در نظر گرفته خواهد شد.

همچنان در این سفر نظارت از دو پروژه لیلیه 200 نفری موسسه تحصیلات عالی و ساختمان  اداری ریاست زراعت ولایت سمنگان، باز دید از ریاست اقتصاد این ولایت صورت گرفت وهدایت لازم به شرکت قرار دادی و کارشناس ولایتی در پیوند به بهبود پروژه ها داده شد.