اعمار ساختمان خوابگاه  و سالون طعام خوری پرورشگاه با گنجایش دوصد  نفر در ولایت سرپل


2 years ago

اعمار ساختمان خوابگاه  و سالون طعام خوری پرورشگاه با گنجایش دوصد  نفر در ولایت سرپل

 

نام پروژه اعمار تعمیر لیلیه و طعام خوری پرورشگاه ولایت سرپل است که به تاریخ 21-4-1396کار آن  آغاز و به تاریخ 22-6-1398 تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. هزینه این پروژه 453152.35 دالر امریکایی که  معادل 30133301.275 افغانی  می شود  که از کمک های 100 میلیون دالری کشور هندوستان پرداخت شده است.

مستقید شوندگان مستقیم این پروژه 200 نفر ومستفید شوندگان غیر مستقیم آن  1000 نفر می باشد. هم اکنون اعمار ساختمان خوابگاه وسالون  طعام خوری پرورشگاه آماده ارایه خدمت برای 200 تن از اطفال یتیم و بی بضاعت  این ولایت بوده  که تا اکون بخش از چالش های  عمده اطفال بی سرپناه را مرفوع شده است.

اعمار این ساختمان در راستای بلند بردن عرضه خدمات سکتور مصونیت اجتماعی در ولایت سرپل یک گام مثبت می باشد. باشندگان ولایت سرپل از  تطبیق همچون پروژه ها توسط برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP) در ولایت سرپل ابراز خرسندی کرده واز کمک های کشور هند ستایش می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت  کار و امور اجتماعی می باشد.