سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به ولایت پروان


2 years ago

سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به ولایت پروان

 

بتاریخ 5سنبله  سال 1398 خورشیدی وزیر اقتصاد در یک سفر رسمی عازم ولایت پروان شدند. این سفر با استقبال گرم اداره محلی، شورای محترم ولایتی، جامعه مدنی، اساتید دانشگاه وباشندگان محترم ولایت پروان روبرو شد. هدف این سفر  گذاشتن سنگ تهداب پروژه اعمار ساختمان سالون کنفرانس های مقام ولایت پروان و گشایش پروژه اعماره کتابخانه عامه  این ولایت که از پروژه های انکشافی با ثیرات بلند اجتماعی که از جانب کشور دوست هندوستان تمویل می شود  وهمچنان  بازدید وبررسی چالش های پروژه های انکشافی در سطح این  ولایت عنوان شده بود.

محترم دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان  ضمن خوش آمدید از سفر وزیر اقتصاد به این ولایت از کمک های کشور دوست هندوستان در سکتور های مختلف تشکری نموده وخواهان کمک های بیشتر در این ولایت شد. والی پروان  مشکلات این ولایت را، از نبود سردخانه ها،  و نبود آب آشامیدنی صحی  تا عدم باز سازی ونوسازی، کمبود بودجه انکشافی سالانه وصدها مشکل دیگر را به محضر اشتراک کنندگان محفل بیان کرد. همچنان والی پروان  از وزیر اقتصاد کشور خواست که شرایط گردشگری دراین ولایت مساعد است رهبری حکومت وحدت ملی باید  در قسمت اعمار موزیم ملی تلاش کنند به گفته آقای عیار سنگ تهداب موزیم ملی جهاد ومقاومت توسط استاد شهید گذاشته شده بود.

 سپس محترم  امین الله شکوری معاون شورای شورای ولایتی صحبت نموده و از کمک های بی شابیه کشور دوست هندوستان در بخش اعمار پروژه های ساختمانی در سکتور های مختلف اظهار خرسندی کرد.

معاون  شورای ولایتی همچنان تاکید کرد به دلیل نبود سردخانه ها دراین ولایت مردم نمی توانند فراورد های زارعتی شان بگونه درست نگهداری کنند. همچنان نمایندگان وزارت های اطلاعات وفرهنگ وشهرسازی نیز به نوبه خود پیرامون برنامه صحبت کردند.

درهمین حال محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد  باستایش از همکاری های مقام ولایت پروان در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی گفت که شما بهتر میدانید که هندوستان از کشورهای دوست و همکار راهبردی وتاریخی مردم افغانستان بوده، که طی سالیان گذشته بیشتر از 2 میلیارد دالر را در بخش های انکشافی و اقتصادی به مردم افغانستان کمک کرده است. به سلسله همکاریهای انکشافی، کشوردوست هندوستان مبلغ 120 میلیون دالرامریکایی را زیر نام پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در 34 ولایت کشور به وِیژه در ولسوالی های سرحدی وکم انکشاف یافته از سال 2005 میلادی تا 2021 میلادی کمک وتعهد نموده است.

 

وزیر اقتصاد همچنان تاکید کرد که در مجموع، تحت این  برنامه بتعداد 587 پروژه شامل برنامه شده  است که از این میان 368 پروژه به ارزش مجموعی 74 میلیون دالر امریکایی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.  150 پروژه در حال تطبیق بوده و 23 پروژه تحت مراحل تدارکات قراردارد و از مجموع کل پروژه ها 46 پروژه فسخ شده است.

آقای مستور گفت که خوشبختانه باتطبیق این برنامه در 34 ولایت، 232 ولسوالی و 11908 قریه ، بیش از 6.8 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید شده اند که ازمیان این پروژه ها 122 باب مکتب که 122000 دانش آموز مشمول (30% دختران) و 102 باب کلینیک که نزدیک به یک میلیون نفر از آن مستفید میگردند نیز شامل است.

وزیر اقتصاد همچنان گفت که از مجموع پروژه های که توسط کمک کشور هندوستان درسراسر کشور به اجرا گذاشته شده اند خوشبختانه 11 پروژه  آن به ارزش مجموعی بیش از (2) میلیون دالر به ولایت پروان در نظرگرفته شده است. که از این میان 4 پروژه آن با حمایت همه جانبه مقام محترم ولایت و تلاش ریاستهای محترم تطبیق کننده و ریاست اقتصاد این ولایت تکمیل و 7 پروژه دیگر آن در حال تطبیق می باشد و وزیر اقتصاد اظهار خوشی کرد که در افتتاح وبهره برداری از پروژه اعمار کتابخانه عامه  و همچنان سنگ تهداب  پروژه اعمار سالون کنفرانسهای ولایت پروان حضور دارد .

آقای مستور طرح ها، پیشنهادات مردم ولایت پروان را در پیوند به بهبود انکشاف این ولایت ستایش کرده وهمچنان از مقام رهبری ولایت خواست که با طرح های مشخص شان به مرکز تشریف فرما شوند و تا پلان عملی این برنامه ها با اداره های تطبیق کننده سنجیده شود وزیر اقتصاد کشور همچنان از مردم شریف ولایت پروان  بویژه والی این ولایت خواست که در زمینه مراقبت پروژه ها توجه نمایند.