اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار


4 months ago

اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

 

نام پروژه اعمارپلچک آهن کانکریتی بالای شاخه دریای آمو  به طول 18 متر درمنطقه القناق ولسوالی درقد ولایت تخار  از تاریخ  16/07/1393هجری خورشیدی آغاز وبه تاریخ 16/07/1394 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 هزینه مجموعی این108191.60 دالر امریکایی است که از جانب کشورهندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پردخت شده است. هم اکنون ازین پل روزانه باشندگان این ولسوالی که درحدود 27000 هزار نفر  مستفید شوندگان مستقیم وغیر مستقم  پروژه هستند استفاده می کنند.

 اعمار این پل روی بهبود کیفیت زندگی مردم ، کسب وکار شان ، عرضه بهتر محصولات کشاورزی مردم به مرکز تاثیر قابل ملاحظه را بوجود آورده است . ساکنان این ولسوالی که قبلا حین عبور ازشاخه دریای آمو دچار مشکل بودند اکنون با اعمار این پل مشکلات شان مرفوع شده است .مردم  از تطبیق برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی دربخش های دورافتاده وکمتر انکشاف یافته به ویژه ولسوالی درقد قدردانی و اظهار سپاس مینمایند.همگی مردم این ولسوالی به خصوص جوانان و زنان از تطبیق چنین پروژه های پرمنفعت از کشور دوست هندوستان اظهار تشکر مینمایند.

قابل یاد آوریست که سکتور تطبیق کننده این پروژه وزارت احیاو انکشاف دهات می باشد.