کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید


9 months ago

کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید

 

هدف از برگزاری این نشست معرفی وآشنا سازی انجینیران تازه استخدام شده دربست کارشناس نظارت وارزیابی  پروژه های ساختمانی برنامه های  انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی  در ولایات است

 

وزارت محترم اقتصاد پس از به رقابت گذاشتن این بست ها بتاریخ  6 دلو سال روان آزمون بست های کارشناس نظارت وارزیابی ولایتی وِِیژه انجینری را اخذ کرده بود که از این میان انجینران که بلندترین نمرات را بدست آوردند استخدام شدند

محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحدهماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی جلسه  روز دوم کار گاه آموزشی را، افتتاح کرده و نکات چند پیرامون موضوعات روز گذشته ارایه کردند

سپس کارگروپی وتشریح مفصل وضعیت پروژه های ولایتی وپلان های مشخص برای هرولایت،توسط محترم انجینروسیم خلیق مسوول زون مرکز، محترم انجینرعبادالله نظری مسوول زون غرب، محترم انجینر محمد طاهرخرمی مسوول زون شرق، محترم انجینر محمد نصیرظافرمسوول زون شمال ومحترم انجینر ذبیح الله شیرزاد مسوول زون جنوب در پیوند به مسایل عمومی و تخنیکی پروژه ها  ارایه کردند

همچنان عبدالغفورفروغ معاون اداری پروژ های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روی مسایل منابع بشری، قرار دادها، ارزیابی ها، رخصتی  وراپور حاضری کارمندان صحبت کردند

محترم محمد جاوید لیوال مسوول بخش دیتابیس وویب سایت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در مورد ویب سایت ودیتا پروژه ها معلومات مفصل ارایه کردند

ازسوی هم محترم وثیق الله عظیمی مشاور روابط عامه پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به مسایل هماهنگی چگونگی گزارش نویسی، گزارش دهی و همچنان حمایت همکاران به هدف غنامندی شبکه های اجتماعی برنامه معلومات همه جانبه ارایه کرد

درپایان نیز محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد ومحترم سیدلطیف بشردوست رییس واحدهماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی  از انجینران خواستند که در امر تطبیق پروژه ها تلاش های همه جانبه داشته باشند، گزارش ها به وقت به مرکز شریک شود، پلان های ترتیب شده را به موقع عملی کنند وهمچنان تحت رهبری رییسان اقتصاد ولایات باواحد های دومی  همکاری همه جانبه داشته باشند