وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد


5 months ago

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6 دلو سال روان آزمون 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی ویژه ی انجینری را در ولایت های کابل، پنجشیر، پروان، میدان وردک، فراه، ارزگان، جوزجان، بادغیس، کندز، غزنی، کنر، بامیان، فاریاب، بغلان، بلخ، غور ولغمان بگونه ی شفاف در دو وقت در تالار کنفرانس های این وزارت اخذ کرد

در این آزمون 1130 تن در این بست ها داو طلب بودند که از این میان 618 تن شان شارلست شده اند واز این میان انجینران که بلندترین نمره را دریافت کنند پس از مصاحبه به ولایت های نامبرده شده گزینش خواهندشد

پیش از نیز وزارت محترم اقتصاد بتاریخ 15جدی سال روان آزمون 15 بست کارشناس نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی ویژه ی انجینری را در ولایت های بدخشان، فراه، هلمند، هرات، کندهار، کاپیسا، خوست، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا، سمنگان، سرپل، تخار و زابل بگونه ی شفاف در تالار کنفرانس های این وزارت اخذ کرده بود

محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد به کاندیدان بست ها گفت که در هفته جاری نتیجه امتحان معلوم خواهد شد

این درحالیست که در ولایت های دایکندی ولوگر نیز دو تن از انجینران استخدام شده اند با ختم روند امتحان قرار است که در ماه آینده در 34 ولایت کشور 34 تن از انجینران ورزیده جابجا خواهند شد

انشاالله با گزینش انجینران با تجربه در ولایت ها در امر تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی تغیرات مثبت رونما خواهد شد