صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

نخستین جلسه تخنیکی محترم احد ریاض صدیقی رییس انکشافی منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده

نخستین جلسه تخنیکی محترم احد ریاض صدیقی رییس انکشافی منطقوی وزرات اقتصاد با همکاران اداره های تطبیق کننده

محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد نخستین جلسه تخنیکی را، روز چهار شنبه تاریخ 30 ماه اسد سال 1398 خور...


جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره پنجم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

    جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 15 برج...


اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان

اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی ورزنگ همراه با صنف  کمپیوتر کتابخانه درقریه ورزنگ ولسوالی ورس ولایت بامیان است...


سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد

سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد

  سنگ تهداب مکتب 24 صنفی  در ناحیه 3 ولایت ننگرهار  به تاریخ 7/05/1398 توسط والی صاحب ننگر،رییس اقتصاد و...


جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان

جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان

نام پروژه جغل اندازی 6.371 کیلومتر  سرک در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان که این پروژه به تاریخ1397/3/2 خورشیدی آغاز و...


امضای تفاهمنامه 10 پروژه توسعه ای به ارزش بیش از 2.5  میلیون دالرامریکایی

امضای تفاهمنامه 10 پروژه توسعه ای به ارزش بیش از 2.5  میلیون دالرامریکایی

روز دوشنبه تاریخ 24 سرطان  سال 1398 خورشیدی در قصرسپیدار  امضای تفاهم نامه‌ی 10 پروژه‌ جدیدی که از ج...


جلسه شماره چهارم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره چهارم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

  جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 10:00 پیش از چاشت تاریخ 11 سرطان سال 1...


دومین نمایشگاه فراوردهای زنان متشبث

دومین نمایشگاه فراوردهای زنان متشبث

روز گذشته دومين نمايشگاه فراوردهای ساخت زنان متشبث در باغ چهلستون افتتاح شد. تولیدات پیشکش شده درین نمایشگاه از نظر کمی...


کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد

کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد

  کار گاه  هماهنگی ریاست های اقتصاد ولایات با سخنرانی رهنمودی محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در تالار ک...


کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان

کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان

  نام پروژه کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض7 متر وضخامت 15 سانتی متر در شهر پلخمری ولایت بغلان که این پروژه به...


سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار

سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار

  محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد در ترکیب یک هیات از تاریخ 31 ثور الی 2 جوزا 1398 به ولایت...


سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور به ولایت غور

سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور به ولایت غور

  بتاریخ  4 جوزای سال 1398 خورشیدی وزیران اقتصاد، تحصیلات عالی، وزیر دولت در امور رسیده گی با حوادث طبعی و سف...