صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

  نام پروژه:  اعمار  تعمیر مکتب (10+2) خالد بن ولید ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک که کار آن ا...


اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

  نام پروژه:  اعمار 712 متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریابکه کار آن از تاریخ 10...


جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ا...


اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

  نام پروژه:  اعمار مکتب 24 صنفی لیسه نسوان شمال دریا همراه با چاه آب و دیوار احاطوی  در مرکز ولایت باغی...


اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی  در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

  نام پروژه:  حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های مختلف  ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب  که کار آ...


اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه:  حفار ی 49 حلقه چاه آب آشامیدنی برمه یی با پمپ دستی  درقریه های مختلف  ولسوالی دشت قلع...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

  بتاریخ 5 قوس سال 1398 خورشیدی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتما...


اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

  نام پروژه:  اعمار ساختمان لیسه 24 صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 26/02/1396 آغا...


اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان

اعمار لیسه نسوان کو گنبد در مرکز   ولایت جوزجان

  نام پروژه:  اعمار لیسه نسوان کوگنبد ده صنفی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 15/11/1396 آغاز و به&zw...


اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا

اعمار شش صدو پنجاه متر دیوار استنادی در ولسوالی یحی خیل   ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار 650 متر دیوار محافظویدر ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 1395/09/22 آغاز و...


اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب مرکزصحی اساسی  درولسوالی زرغون شهر  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرمرکز اساسی صحی بکخیل BHC))  ولسوالی زرغون شهر ولایت پکتیکا کارآن از تاریخ 1392/...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کندهار

  بتاریخ 26 عقرب سال 1398 خورشیدی، رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد همرای با انجنینر هماهنگ کننده زون جنوب در یک سف...