صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد

کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد

  کار گاه  هماهنگی ریاست های اقتصاد ولایات با سخنرانی رهنمودی محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در تالار ک...


کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان

کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان

  نام پروژه کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض7 متر وضخامت 15 سانتی متر در شهر پلخمری ولایت بغلان که این پروژه به...


سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار

سفر نظارتی محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد به ولایت های  لغمان، کنر و ننگرهار

  محترم احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد در ترکیب یک هیات از تاریخ 31 ثور الی 2 جوزا 1398 به ولایت...


سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور به ولایت غور

سفر جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور به ولایت غور

  بتاریخ  4 جوزای سال 1398 خورشیدی وزیران اقتصاد، تحصیلات عالی، وزیر دولت در امور رسیده گی با حوادث طبعی و سف...


اعمار مکتب  شیخ امیر در  ولسوالی گربز ولایت خوست

اعمار مکتب  شیخ امیر در  ولسوالی گربز ولایت خوست

  نام پروژه :اعمار تعمیر مکتب متوسطه  شیخ امیر در ولسوالی گربز ولایت خوست ازتاریخ 1397/10/26 آغاز وبه تاریخ...


اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ

اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ که از تاریخ 1397/11/21 آغاز وبتایخ 1398/02/02 خورش...


اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان

اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان

  نام پروژه اعمار 200 متر دیوار استنادی در مرکز ولسووالی یکاولنک که از تاریخ 1395-08-25 کار آن آغاز و به تاریخ 139...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا مر کز ولایت بلخ

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در کارته آریانا مر کز ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا شهر مزار شریف ولایت بلخ که از 11/09/1397کار آن آغا...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 20/03/1398 خورشی...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8صنفی یخدان درقریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 2...


جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

روز سه شنبه مورخ 24 ثور سال 1398 خورشیدی جلسه گزارش دهی تیم مرکزی وتیم های سکتوری واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثی...


اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

نام پروژه اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست که از تاریخ 1397/10/26 آغاز و بتاریخ 1398/2/15 خورشیدی تکمیل...