جزیات پروژه ها لیست همه پروژه ها

کد پروژه اسم پروژه ولایت ولسوالی سکتور قیمت مجموعی پروژه تاریخ اغاز پروژه تاریخ اتمام پروژه فیصدی پیشرفت کار