افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور
افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور

اسم پروژه : افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در مرکز و ولسوالی های لعل و سرجنگل ولایت غور  این...


اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل
اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل

اسم پروژه : اعمار مکتب ۲+۸ صنفی ولسوالی شاجوی قریه هولان رباط ولایت زابل.  این پروژه به تاریخ 26/02/1396 خورشیدی آ...


اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار
اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اسم پروژه : اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار  این پروژه به تاریخ 17/05/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 1...


اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان
اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان

اسم پروژه : اعمار پل 33 متره واقع قریه دره قلات (یوچ) ولسوالی اندراب ولایت بغلان  این پروژه به تاریخ 05/05/1397 خو...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا
جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 28/09/13...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا
جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا کار این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز گرد...


احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان
احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان

اسم پروژه : احداث شبکه آبیاری زمین های زراعتی و شبکه آب رسانی بند امیر ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان  این پروژه به...


اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان
اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اسم پروژه : اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان  این پروژه به تاریخ 13/06/...


1525671121Picture1.jpg
گزارش از پروژه حفاری 21 حلقه چاه نیمه عمیق شهرک مهاجرین درمنطقه عسقلان مرکزولایت کندز
152749316330713929_435297590225647_7362407267783671808_n (2).jpg
گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان
15358900490048.jpg
گزارش از اعمار پروژه لیسه نسوان قریه مهر ولسوالی پنجاب ولایت بامیان
1547892501شماره 81.jpg
گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات