اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان
اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان

  نام پروژه اعمار 200 متر دیوار استنادی در مرکز ولسووالی یکاولنک که از تاریخ 1395-08-25 کار آن آغاز و به تاریخ 139...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا مر کز ولایت بلخ
اعمارساختمان مکتب هشت صنفی استاد وجدان در کارته آریانا مر کز ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی استاد وجدان در  کارته آریانا شهر مزار شریف ولایت بلخ که از 11/09/1397کار آن آغا...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ
اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 20/03/1398 خورشی...


اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ
اعمارساختمان مکتب هشت صنفی یخدان درولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار مکتب 8صنفی یخدان درقریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 2...


جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان
جلسه گزارش دهی واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با حضور جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

روز سه شنبه مورخ 24 ثور سال 1398 خورشیدی جلسه گزارش دهی تیم مرکزی وتیم های سکتوری واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثی...


اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست
اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

نام پروژه اعمار لیسه شمع در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست که از تاریخ 1397/10/26 آغاز و بتاریخ 1398/2/15 خورشیدی تکمیل...


اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه
اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در مرکز ولایت فراه

نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع بستردار در قریه سور و شوراب در مرکز ولایت فراه که به تاریخ 1396/09/25 اغاز و به...


اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان
اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان

نام پروژه اعمار کتاب خانه عامه در محوطه ی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان که از 1397-04-16 آغاز وبتاریخ 1397-10-15 خورش...


1526961321image001.jpg
گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان
1531809178035.jpg
گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی   ولسوالی حضرت امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندز
15358900490048.jpg
گزارش از اعمار پروژه لیسه نسوان قریه مهر ولسوالی پنجاب ولایت بامیان
1554096464پرورشکاه 5.png
گزارش از اعمار یک باب مکتب 8صنفی برای پرورشگاه در شهرک محمود راقی ولایت کاپیسا