گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر
گزارش از اعمار یک  باب مرکز صحی جامع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار یک باب کلینیک صحی جامع درولسوالی دره ولایت پنجشیر که از سال 1395 آغاز ودر سال 1396 خورشیدی تکمیل وبه بهر...


کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید
کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد به پایان رسید

  هدف از برگزاری این نشست معرفی وآشنا سازی انجینیران تازه استخدام شده دربست کارشناس نظارت وارزیابی  پروژه های...


کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد
کار گاه آموزشی دو روزه درتالار کنفرانس های وزارت اقتصاد برگزارشد

  روزشنبه تاریخ 20 دلو سال روان به هدف آشنایی انجینران تازه استخدام شده درپیوند به  پروژه های انکشافی باتاثیر...


گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر
گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار تعمیر لابراتوار معه تجهیزات آن...


گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر
گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر نام پروژه اعمار شبکه آب رسانی در  قریه ارغیج ولسو...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه
جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری روزدو شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 8 دلو سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزرات اقتصاد بر...


گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند
گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند نام پروژه مرکز آموزشی فنی وحرفه ی افغان وهند است  که پ...


وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد
وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6دلو سال روان 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی ویژه انجینری را در 17 ولایت کشور اخذ کرد

وزارت محترم اقتصاد روز شنبه 6 دلو سال روان آزمون 17 بست کارشناس نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی...


1525839240IMG_2163.JPG
دیدار محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان با مسوولان وکارمندان برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی
15353633920.jpg
بهره بردای 9 پروژه توسعه ای درولایت سمنگان با اشتراک جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی فغانستان
1537332847058.jpg
گزارش از اعمار ساختمان لیسه حسرت ولسوالی تگاب ولایت بدخشان
154252188569.jpg
گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان