اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک
اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

  نام پروژه:  اعمار  تعمیر مکتب (10+2) خالد بن ولید ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک که کار آن ا...


اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب
اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

  نام پروژه:  اعمار 712 متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریابکه کار آن از تاریخ 10...


جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد
جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ا...


اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس
اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

  نام پروژه:  اعمار مکتب 24 صنفی لیسه نسوان شمال دریا همراه با چاه آب و دیوار احاطوی  در مرکز ولایت باغی...


اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی  در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب
اعمار حفار ی حفاری بیست یک حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب

  نام پروژه:  حفاری 21 حلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های مختلف  ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب  که کار آ...


اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار
اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه:  حفار ی 49 حلقه چاه آب آشامیدنی برمه یی با پمپ دستی  درقریه های مختلف  ولسوالی دشت قلع...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر
سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت پنجشیر

  بتاریخ 5 قوس سال 1398 خورشیدی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتما...


اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان
اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

  نام پروژه:  اعمار ساختمان لیسه 24 صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 26/02/1396 آغا...


1525169193کلینیک صیاد ولسوالی صیاد ولایت سر پل (2).jpg
گزارش از اعمار ساختمان  کلینیک صحی جامع ولسوالی صیاد ولایت سرپل
1536576481053.jpg
گزارش از اعمار پروژه انستیتوت اداره و حسابداری دشت توپ ، ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک
1555320038شماره 114 .jpg
اعمار 300 متر دیوار استنادی در ولسولی شملزایی ولایت زابل
1575700214جلسه با وزارت کار.jpg
جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد